石鼓歌拼音

shí--shì

dōngshíèryuèsuìxīnchǒu,,chūcóngzhèngjiànsǒu。.
jiùwénshíjīnjiànzhī,,wénjiāoshézǒu。.
guānchūzhǐhuà,,jiēqiánzàikǒu。.
hángōnghàoshēngchí,,jīnkuàngyòubǎiniánhòu!!
qiángxúnpiānpángtuīdiǎnhuà,,shíèrjiǔ。.
chēgōngtóng,,wéiwěiguànzhīliǔ。.
zònghéngyóushídǐng,,zhòngxīngcuòluòjǐnmíngdòu。.
hubànyǐnbānzhī,,yóunéngbiàngēnzhǒu。.
juānjuānquēyuèyǐnyún,,zhuózhuójiāxiùlángyǒu。.
piāoliúbǎizhànǒuráncún,,qiānzǎishuíyǒu??
shàngzhuīxuānjiéxiāngwéinuò,,xiàbīngtóngkòu。.
zhōuxuānhóngyàn,,dāngshízhòushǐbiàndǒu。.
yànluànrénfāngshèngxián,,zhōngxīngtiānwéishēnggǒu。.
dōngzhēnghǎnxiāo,,běiquǎnróngsuízhǐsǒu。.
xiànggòngláng鹿,,fāngzhàoliánpiānguīyǒu。.
suìyīnjiàngshuài,,wèikǎofánméngsǒu。.
rénzuòsòngsōnggāo,,wànwéngǒulǒu。.
xūnláozhìjīn,,wénwèiyuǎnyóuzhōnghòu。.
xúnniánsuìjiǎ,,yǒuwénshuímǒu。.
cóngzhōushuāigèngguó,,jìng使shǐqínrényǒujiǔyǒu。.
sǎosàoshīshūsòng,,tóudòuchénbiānchǒu。.
dāngniánrénzuǒlóng??shàngcàigōngqiānhuánggǒu。.
dēngshānshísònggōngliè,,hòuzhěqiánǒu。.
jiēyúnhuángxúnguó,,pēngmièqiángbàojiùqiánshǒu。.
liùjīngwěihuīchén,,dāngsuípóu。.
chuánwénjiǔdǐnglúnshàng,,使shǐwànchénshuǐ。.
bàojūnzòngqióngrén,,shénqíngòu。.
shìshíshíchǔ??nǎitiāngōnglìngguǐshǒu。.
xīngwángbǎibiànxián,,guìzhāomíngxiǔ。.
zuòtàn,,rénshēngānshòu。.

石鼓歌拼音版,石鼓歌注音版,出自蘇軾的作品

版權聲明:本文內容由網友上傳(或整理自網絡),原作者已無法考證,版權歸原作者所有。古詩詞曲網免費發布僅供學習參考,其觀點不代表本站立場。

轉載請注明:原文鏈接 | http://www.jdyanglao.com/shiwen/pinyin-71018.html

TOP
奇米网首页图片