送監丞家同年守簡池三十韻拼音

sòngjiānchéngjiātóngniánshǒujiǎnchísānshíyùn--hóngkuí

niánwèijūnlái,,míngtíngzhìluán。.jīnniánwèiqīnguī,,cánshìshǔ。.
輿chūxiūmén,,wànwǎnzài。.jiāngliùyuèhán,,fēngbǎofānshù。.
jīnshānyōurén,,héngliáo。.cǎishízhuàngshì,,tiěmíng。.
lǎoyānguāngkāi,,jiǔhuáyúnchù。.wánggōngrén,,guānmiǎnérpèi。.
juànjièshén,,chìqīngkuàng。.huángxiázhěliú,,juànfàngróngshù。.
yīngxióngjīngzhōu,,shuāngyuègěngqiáo。.sāntíng,,fēngluòqiū。.
yángtáifēngshíèr,,sēngǒngxiájiāng。.gāobiāosǒngchìsōng,,juégàilǐnzhú。.
huòhànàn,,kàngzhígǎnchéngchù。.yòutángzhēnqīng,,jùnjiéshòu。.
tángyànduī,,zhùkūnzhóu。.kuìchéngsuīyáng,,gōudǎnglínzōng。.
shuǐshímíngbiānzhuó,,píngliǎojiāchù宿。.kuānzuòyuèchéng,,yíngmiànéméi。.
shìdàodànyǒuwèi,,rénshēngpíngwèi。.jiāngshānkuìróng,,cǎoyǒu。.
shìjiànxìnxióng,,jiǎngèngqīng。.shéfānghéngdào,,yǒuliánpíng。.
xiàngguì,,zhǎngwēng禿。.mínghuáng,,luòyǎofēi。.
wàng,,duōshínǎichù。.suìyànwéi,,rénzàihushú。.
lǎoróng,,lángānshēnxu。.yóuqiānyànlóu,,xiànwèiào。.

送監丞家同年守簡池三十韻拼音版,送監丞家同年守簡池三十韻注音版,出自洪咨夔的作品

版權聲明:本文內容由網友上傳(或整理自網絡),原作者已無法考證,版權歸原作者所有。古詩詞曲網免費發布僅供學習參考,其觀點不代表本站立場。

轉載請注明:原文鏈接 | http://www.jdyanglao.com/shiwen/pinyin-71023.html

TOP
奇米网首页图片